Home
/
News
/
OISTAT
Back

1996 OISTAT Technology Commission Meeting Minutes

Apr 13, 1996

Verslag van de vergadering van de OISTAT Technology Commission,
Graz 10, 11 en 12 April 1996
(At the moment only availible in Dutch.)

Download the Minutes

Traditioneel werd de bijeenkomst ingezet met een korte receptie in de Opera van Graz, met aansluitend een technische rondleiding door het operagebouw.

's Avonds kon men er een voorstelling bijwonen van West Side Story.

Al dit plezier was niet voor mij weggelegd, aangezien ik wegens een middagvoorstelling in Antwerpen slechts laat op de avond met de nachtvlucht Graz wist te bereiken.

De volgende ochtend konden wij dan, na een tramrit dwars door de stad, elkaar ontmoeten in de Grazer Messe Hallen, waar behalve de OISTAT-vergadering ook een theatertechnische beurs en verschillende andere manifestaties plaats vonden.

Op de vergadering waren aanwezig:
Bill Graham                   United Kingdom          Technical Director van het International Convention Center van Birnigham
Prof. Bruno Grösel      Oostenrijk                     Professor mechanica aan de Universiteit van Wenen
Louis Janssen              Nederland                     Technical Director Toneelgroep Amsterdam
Werner Rassl                 Zwitserland
Austin Chao Wang       Taiwan                           Production Manager Cloud Gate Dance Theater Taipei
Keijo Koli                        Finland                          Technical Director (M.Sc.) Helsinki City Theater
Jaan Mikkel                   Estland                          Technical Director Nationale Opera Tallinn
Andrzej Sosnowski      Polen                             Belichter/Technical Director
Prof.Dr. Miomir Miji_   Joegoslavië                 Professor acoustiek Universiteit van Beograd
Prof. Rudolf Kück        Duitsland                      Technical Director Deutsche Oper Berlin
Jindrich Broukal          Czechië                         Lichtontwerper Nationaal Theater Praag
Ing. Stanislav Hrdli_ka  Czechië                      Technical Director Nationaal Theater Praag
Jonathan Darling          U.S.A                             Technical Director/Stage Designer Northwestern University Illinois
Jean Pierre Decaudin    Frankrijk                   Stagemanager Stadsschouwburg Vallentiene
Ernö Répársky              Hongarije                     Chefredacteur theatertechnisch tijdschrift Színháztechnikai Fórum
Éva Szendrényi            Hongarije                      Stage Designer Opera of Budapest
Ivo Kersmaekers         België                             Stagemanager Koninklijk Jeugdtheater Antwerpen

 
Hoewel ik geen van deze mensen ooit gezien had, kon ik toch enkele begroeten als oude vrienden, dankzij de contacten die wij via het internet met elkaar onderhouden.

De vergadering werd geopend door de voorzitter van de commissie, Bill Graham, waarna iedereen zichzelf en zijn land kon voorstellen aan de anderen.

Na het voorlezen van de verontschuldigingen en het goedkeuren van het verslag van de vergadering in Gothenburg, kon worden overgegaan tot het eerste punt van de vergadering:
1. Berichten van de vergadering van het Executief Comité in Luzern.
- Nieuwe leden:
   Taiwan, Joegoslavië en Iran hebben zich kandidaat gesteld als lid van de OISTAT.
   Taiwan en Joegoslavië zijn voorlopig toegelaten in afwachting van de volgende stemming, het lidmaatschap van Iran is geweigerd.
- Vergadering Technology Commission 1997:
   Nog geen enkel land heeft zich aangeboden als gastland.
- Education Commission:
   Heeft zich opgesplitst in een artistieke en een technische vleugel.
   Ze hebben de Technology Commission aangezocht om de technische training te helpen coördineren.
   Er zal in dat verband een gezamenlijke vergadering belegd worden in Amsterdam.
- De volgende bijeenkomst van het Executief Comité zal plaats hebben in maart '97 in Pitsburg, USA.
   De Technology Commission zal daar ook bijeen komen.

2. De Theateratlas
Bij een rondvraag bleek dat reeds in veel landen een dergelijk initiatief is opgestart, maar dat slechts in een paar het project met succes is afgelopen.

- De Zwitserse theateratlas is beschikbaar
- De Nederlandse atlas beslaat 4 boekdelen, en is beschikbaar op CD-ROM.
- Het Amerikaanse "Tech Rider Project" richt zich meer tot producers.

Andere landen zijn ook bezig geweest met een dergelijk project uit de grond te stampen, maar
- Czechië heeft nog veel materiaal liggen van een project uit de jaren tachtig, en er is belangstelling om er aan verder te werken.
- In Joegoslavië is een poging gedaan om een database met technische specificaties op te starten.
- De Belgische database is in de uitvoeringsfase blijven steken wegens gebrek aan belangstelling en fondsen.
   Het blijkt dat de meeste projecten stranden op het "te volledig" willen zijn.

Daarom vraagt de commissie zich af wat er minimum in zo'n database moet staan.
Behalve een duidelijk en correct plan en enkele maten en cijfers, is het belangrijk te vermelden waar en bij wie meer info kan verkregen worden.
Iedereen is het er over eens dat een wereldwijde standaardisatie van de aangeboden informatie nuttig is als argument om aan fondsen te komen om het project uit te voeren.

Een ander punt behelst het updaten en beschikbaar stellen van informatie.
Algemeen wordt de wens uitgesproken om de atlas beschikbaar te stellen via het internet.
Dit is alweer een argument om de hoeveelheid informatie niet te groot te laten worden.
Links in de atlas zouden naar meer specifieke informatie kunnen voeren.

Om vlot te kunnen werken wordt een sub-commissie opgericht, waarvan de leden onderling contact zullen onderhouden via het internet, en zo tot een internationale proberen te komen.
Deze sub-commissie is op dit moment in volle werking.
De volgende leden nemen er aan deel:
"Louis Janssen"         
"Ivo Kersmaekers"     ,
"Miomir Mijic"              ,
"Bill Graham"               ,
"Jonathan Darling"    ,
"Chao Austin Wang" 

Tot slot geeft Louis Janssen een demonstratie van de nederlandse Theater Atlas op CD-ROM.

3. Roemenië
De Roemeense collega's vragen naar info over organisatorische structuren in de theaters in het westblok.
Sinds de politieke en economische omwentelingen daar, is het voor hun financieel onmogelijk geworden om theater te maken, en vragen daarom tips om te economiseren.

De vergadering ziet twee verschillende gebieden waarop bespaard kan worden:
- Structureel: minder mensen hebben meer functies, polyvalentie
- Technisch: investeren in machines, hijstoestellen, hydraulica, computers, en zo personeel uitsparen.

Het lijkt interessant een congres over "economisch theater maken" op te zetten, en hierop specialisten ter zake uit te nodigen, maar aangezien de Roemeense afgevaardigde niet aanwezig is, wordt op zijn goedkeuring gewacht.

4. Opleiding
Gezien recente ongevallen met ingehuurd personeel (o.m. in Engeland), vraagt de commissie zich af aan welke eisen men moet voldoen om de diverse diploma's te halen.
De Commissie Opleidingen wordt gevraagd welke kwalificaties men in diverse landen moet hebben om bepaalde technische functies uit te oefenen.
Het is gebleken dat bij het inhuren van personeel zonder de nodige certificaten het theater verantwoordelijk kan stellen voor de opleiding van dat personeel.
Veiliger is het personeel in te huren via een uitzend-firma.
In dat geval is die firma verantwoordelijk voor de opleidingen.

5. Een standaard voor theatertechnische uitrusting
Prof. Bruno Grösel stelt de nieuwe Oostenrijkse Stage Equipment Standard voor.

Aangezien het ook in Oostenrijk steeds moeilijker werd door de standaardbomen het bos nog te zien, en naar aanleiding van nieuwe , voor theaters totaal absurde liften-wet, besloot de Österreichischen Theatertechnischen Gesellschaft in samen werking met de universiteit van Wenen een volledig nieuwe standaard op te stellen, die dan van kracht zou worden in álle Oostenrijkse theaters.

Het is nu zover, en de Prof. Grösel stelt voor deze standaard in te voeren als Europese standaard.
Hiervoor is het nodig dat de Standaardisatie organismes van de verschillende lidstaten deze Stage Equipment Standard aanvaarden als nationale standaard.
De verschillende OISTAT-centers zullen in dit verband gecontacteerd worden.
Ook Taiwan is geïnteresseerd in de Europese standaard.

6. Veiligheid in het theater
Mr. Kevin Sivyer, Safety Manager bij de Royal Shakespeare Company, houdt een lezing betreffende het toepassen van de nieuwe Europese wetgeving terzake in het theater.

7. Demonstratie van de OISTAT web-sites op het internet
Naar aanleiding hiervan wordt aangedrongen bij alle leden om een internet-account aan te schaffen, om communicatie via email en IRC tussen alle betrokkenen mogelijk te maken.

Voorts wordt er op aangedrongen dat de commissieleden zo lang mogelijk dezelfde blijven, en dat men streeft naar een geografische samenwerking (bvb: Azië, Zuid Amerika, Zuidelijk Halfrond).

8. Nieuwe publikaties
De twee nieuwe versie van het woordenboekje New Theater Words gaat door.

Het gaat om een Baltische versie met hierin de talen Engels, Russisch, Zweeds, Fins, Noors, Deens, Ests, Lets en Litouws, en een Slavische/Oost Europese versie met hierin de talen Engels, Frans, Russisch, Duits, Pools, Tjechs, Hongaars, Roemeens en Sloveens.

9. Volgende vergadering
Geen van de leden landen heeft zich reeds kandidaat gesteld als gastland.
Mogelijkheden zijn Polen, Londen of Berlijn, maar geen van deze uitnodigingen is officieel.
Ook aan mij werd gevraagd of België misschien kandidaat zou willen zijn.
Zodra sponsors zich melden zal ik dat zeker aan de OISTAT doorgeven.